REDUCER BRÆNDSTOFFORBRUG OG
FORURENENDE EMISSIONER

Driftssikre og effektive løsninger

Dacia er engageret i at gøre køb og brug af nye biler mere overkommeligt. Vi tilbyder attraktive biler af høj kvalitet med driftssikre og effektive teknologier. Vores biler er udstyret med teknologier, som deles i hele Renault Gruppen, og drager således fordel af dens ekspertise for at reducere brændstofforbrug og forurenende emissioner.

Hos Dacia hjælper vi dig med at spille en aktiv og enkelt rolle for at reducere din bils brugsomkostninger. Derfor tilbyder vi dig en række løsninger og teknologier med henblik på at reducere brændstofforbrug og CO2-emissioner før, under og efter kørsel, samtidig med en optimering af brugen af din bil.

Reguleringen ændrer sig og vi spiller en rolle i disse ændringer. Det starter med at tage hensyn til den nye WLTP-testmetode (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Denne nye testmetode giver forbrugerne mulighed for at få adgang til data for brændstofforbrug og forurenende emissioner, som genspejler mere nøjagtigt brugen af deres bil i hverdagen.

FORSTÅELSE AF REGULERINGENS ÆNDRINGER: WLTP OG RDE

WLTP er trådt i kraft siden 1. september 2017 og har gradvist erstattet NEDC-testmetoden (New European Driving Cycle). Ud over denne nye testmetode findes der også en anden testmetode: RDE (Real Driving Emissions). De giver adgang til resultater for forbrug og emissioner, som genspejler din faktiske brug i hverdagen. Se denne video for yderligere oplysninger.

HVAD ER EN CERTIFICERINGSPROTOKOL?

CERTIFICERINGSPROTOKOL

Det er en række obligatoriske tests, som certificerer nye markedsførte bilers overensstemmelse med reguleringen. Målsætningen er at kontrollere, at alle køretøjer overholder emissions-reguleringen, der henvises til som emissionsnorm. Euro 6 er den aktuelt gældende norm.

Disse tests udføres i et laboratorium af uafhængige organer (f.eks. UTAC i Frankrig).

De er baseret på standardiserede kørecyklusser (varighed, hastighed, udstyr, temperatur osv.) og måler forurenende CO2-emissioner og brændstofforbrug for biler med forbrændingsmotor. Disse målinger giver således mulighed for at sammenligne ydeevnen af de forskellige bilfabrikanternes modeller. I dag offentliggøres disse data i brochurer og på bilfabrikanternes hjemmesider.

FRA NEDC TIL WLTP

Før september 2017 var det NEDC-laboratorietesten – en standard siden 1990’erne – der var den gældende certificeringsprotokol. Denne testmetode blev forældet og svarede ikke mere til bilernes udvikling. WLTP har gradvist erstattet NEDC.

Så hvad er forskellen mellem de to metoder? For det første er WLTP-kørecyklussen længere og mere nøjagtig end NEDC. Testhastigheden er højere, temperaturområdet er bredere og der tages hensyn til alt udstyr på bilen (se nedenfor). Disse forbedringer producerer kort sagt resultater, der ligger meget tættere på dem, som du konstaterer under dine daglige køreture.

SAMMENLIGNING AF NEDC OG WLTP

NEDC

Funktioner

Cyklusvarighed (min): 20
Afstand (km): 11
Gennemsnitlig hastighed (km/t): 34
Tophastighed (km/t): 120
Stationær tidsproportion: 24

Resultater:

Testresultaterne ligger langt fra faktiske brugsbetingelser.

Et resultat pr. model/motor/gearkasse.

WLTP

Funktioner

Cyklusvarighed (min): 30
Afstand (km): 23
Gennemsnitlig hastighed (km/t): 47
Tophastighed (km/t): 131
Stationær tidsproportion: 13

Resultater:

Testresultaterne ligger tættere på faktiske brugsbetingelser.

Et minimalt resultat og et maksimalt resultat for hver model/motor/gearkasse.

Eftersom testbetingelserne ligger tættere på de faktiske brugsbetingelser, kan de vise højere brændstofforbrug og emissioner sammenlignet med oplysningerne i en brochure. Det daglige forbrug er dog uændret. Det er ganske enkelt et mere præcist udtryk for brændstofforbrug og emissioner som under WLTP tager hensyn til den specifikke type bil ud over valgt udstyr og optioner. Desuden bliver denne måling evalueret på baggrund af en række noterede resultater i løbet af testen. En bilmodel vil således have flere værdier i forhold til udstyrsniveau og optioner, i modsætning til et enkelt resultat pr. model for NEDC-metoden.

RDE (REAL DRIVING EMISSIONS)

Skønt betingelserne for WLTP-testcyklusserne er strengere end med NEDC-metoden, tager de stadig ikke hensyn til alle køretøjets parametre under faktiske forhold, og det er her Real Driving Emissions (RDE) testen kommer ind i billedet.

Denne test udføres på veje under faktiske kørselsbetingelser og den supplerer WLTP-certificeringen ved at kontrollere et køretøjs faktiske forurenende emissioner.

Renault Gruppen er allerede begyndt at oplyse sine kunder om resultaterne for RDE-testen for forurenende emissioner for nye biler registreret efter maj 2016. For yderligere oplysninger, besøg grouperenault.com/RDE.

TIMING

FRA 2017 TIL 2019

Fra september 2017 til september 2018 skal alle nye markedsførte køretøjer (ny model/motor) certificeres iht. WLTP-testmetoden.

Efter september 2018 skal alle nye køretøjer. som sælges hos forhandlerne, være certificeret ved hjælp af WLTP.

De regulerende myndigheder har bedt alle bilfabrikanter om at fortsætte med kun at kommunikere NEDC-resultater fra september 2017 og indtil slutningen af 2018, for at forenkle processen for kunderne. Som følge heraf skal resultaterne for alle WLTP-certificerede køretøjer omregnes til deres ækvivalente NEDC indtil starten af 2019.

Efter januar 2019 vil alle offentliggjorte data kun være WLTP-værdier.

I JANUAR 2020

Samtidig med implementeringen af WLTP-certificeringen bliver den emissionsnorm, som køretøjerne skal overholde, udviklet trin efter trin for at reducere køretøjernes indvirkning på miljøet. Det vil til slut føre til iværksættelsen af Euro 6D-normen i januar 2020.

HVAD DET BETYDER FOR DIG

Det er vigtigt at bemærke, at både bilens ydeevne og faktiske brændstofforbrug ikke er påvirket af den certificeringsprotokol, man bruger.

De offentliggjorte data for CO2-udslip og brændstofforbrug af bilfabrikanterne vil dog stige helt naturligt, eftersom den nye WLTP-testmetode genspejler bedre køretøjets anvendelse i hverdagen.

Sagt på en enkelt måde, så er WLTP mere nøjagtig end NEDC, men den ændrer ikke bilens faktiske ydeevne eller forbrug

VORES LØSNINGER

At tilbyde dig smarte løsninger for endnu flere besparelser

Med Dacia drager du fordel af det bedste ved den teknologi, der findes i Renault Gruppen

Teknologier beregnet til at reducere brændstofforbrug

– Funktioner i bilen, som omfatter en indikator for gearskift, en knap
for økokørsel, en mulighed for at modtage en gennemgang af kørslen med en øko-score* og, takket være øko-coaching*, tips for økokørsel
i realtid for at optimere brændstofforbruget.

– Start-stopsystem, som er beregnet til at reducere brændstofforbruget, når bilen holder stille.

* Kun på den helt nye Duster

LPG-motorer (ikke tilgængelig i Danmark)

Dacia tilbyder også LPG-motorer på alle sine modeller.

Med denne løsning vælger du en sikker og effektiv teknologi, der er mere økonomisk end diesel. Det er et derivat af raffineret olie og naturgas.

LPG lagres flydende i bilens tank, dernæst forgasses den, før
den brændes i motoren.

Biler udstyret med LPG-motorer giver således et letanvendeligt
alternativ, der er mere konkurrencedygtigt, hvad angår udgifter til brændstof. LPG er også mere økologisk, med 10% mindre CO2-udslip end en benzinbil og meget få forurenende emissioner (f.eks. små partikler). LPG tilbyder således en ren løsning for bykørsel.